Галерия – Монтесори

Монтесори-ДГ „Буратино“ предлага  богата подготвена, развиваща среда, съобразена с изискванията на Монтесори-метода,  която дава възможност на децата да правят свободен избор, да развиват творческите си заложби и да учат, докато се забавляват и правят своите открития на принципа “ проба-грешка-проба“. Материалите са разпределени  в следните зони:


Зона „Български език“

Зона „Космос“

Зона „Математика“

Зона „Сензорика“

Зона „УПЖ“