Допълнителни дейности

Децата в ДГ „Буратино“ имат възможност да участват в много и разнообразни допълнителни дейности:

  • Изучаване на английски език

 

  • Развиване на творческите възможности в арт-ателие

  • Футбол

  • Бойни изкуства

   • Спортуваме заедно

   • Йога

   • Модерни танци

   • Народни танци

   • Свирене на пиано /индивидуално обучение/

  • Логопед

   С децата работят специалисти от логопедичен център с цел корекция на говорни проблеми и трудности в общуването.

   https://www.logopedcenter.com/


  Вътрешни правила и график за дейности над ДОС