Допълнителни дейности

Децата в ДГ „Буратино“ имат възможност да участват в много и разнообразни допълнителни дейности:

Изучаване на английски език

 

Развиване на творческите възможности в арт-ателие

 

 

Футбол

Народни танци

 


График за дейности над ДОС

Архив за учебната 2021-22 г.
Децата в ДГ „Буратино“ имат възможност да участват в много и разнообразни допълнителни дейности:

Изучаване на английски език

 

Развиване на творческите възможности в арт-ателие

 

Футбол

Модерни танци

 

Народни танци

 


График за дейности над ДОС

Архив за учебната 2020-21 г.

Бойни изкуства

     • Спортуваме заедно

     • Йога

    • Свирене на пиано /индивидуално обучение/

   • Логопед

    С децата работят специалисти от логопедичен център с цел корекция на говорни проблеми и трудности в общуването.

    https://www.logopedcenter.com/


   Вътрешни правила и график за дейности над ДОС