Заплащане на такси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Ако плащате таксата по банков път, молим ви да е до 8-мо число на месеца и сумата да е точна до стотинка.
Сметка на ДГ „Буратино“, гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN: 
BG20IORT73753102600000
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за месец ……, 2021г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

За информация използвайте електронната поща на ДГ „Буратино“: buratino@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!