Политика на поверителност на личните данни

На вниманието на родителите:

Обработените лични данни се съхраняват за срок не по-дълъг от законово установения ред. След изтичане на този срок изтриваме и унищожаваме всички данни, без ненужно забавяне.
При събирането, обработването, предоставянето и съхранението на личните Ви данни, имате право, ако не е определено друго с нормативен документ, на оттегляне на съгласието за обработката им, на достъп до тях , на коригиране, изтриване, забравяне, ограничаване и получаване на информация.
Сигурността на всяка информация и лични данни, с които работим, е приоритет за нас!