Първа група „Бонбон“

“ Трябва да уважаваме и подкрепяме детето, когато греши. Чрез пробата и грешката то опознава света.“

Педагози:

Валентина Николова
старши учител

портфолио

Зорница Славовска
старши учител

портфолио

Дарина Андреева
помощник-възпитател