Първа Б група – „Смехорани“

“ Да се съсредоточим върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.“

Педагози:

Атанаска Войчева
старши учител

портфолио

Елисавета Петрова
учителЕлена Колева
помощник-възпитател