Четвърта Б група – „Смехорани“

“ Да се съсредоточим върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.“

Педагози:

Зорница Славовска
старши учител

портфолио

Пепина Марчева-Семкова
учител

портфолио

Елена Колева
помощник-възпитател