Екип

Педагогически екип
Кристина Николова Колешева – Йончева  – директор, II ПКС
Катя Ангелова Хаджиева                             – главен  учител;  IІ ПКС
Таня Стефанова Тончева                              – старши учител;  IІ ПКС
Виолета Събчева Цветкова                          – старши учител;  IІ ПКС
Лалка Стефанова Шишкова                         – старши учител;  ІІ ПКС
Атанаска Смилянова Войчева                     – старши учител;  ІІ ПКС
Светла Йорданова Герджикова                   – старши учител; IV ПКС
Валентина Николова Николова – Рахман  – старши учител; ІІ ПКС
Златка Димитрова Методиева                     – старши учител;  IІ ПКС
Пенка Константинова Тарасевич                – старши учител; IІ ПКС
Зорница Станчева Славовска                      – старши учител;  IV ПКС
Пепина Иванова Семкова                           – учител; IV ПКС
Адриана Илиева Топалова                          – учител; IV ПКС
Галя Иванова Николова                              –  учител;  IV ПКС
Елисавета Руменова Петрова                      – учител
Надежда Златева Митрова                          – старши учител музика;  II ПКС
Румяна Йорданова Иванова                        – психолог;

Музикален ръководител – Надежда Златева Митрова

портфолио

Психолог – Румяна Йорданова Иванова

портфолио

Непедагогически екип
Администрация
Геновева Иванова Златарева       – ЗАС
Красимира Георгиева Димчева  – снабдител
Красимира Енчева Малинова     – технически секретар
Медицинска сестра – Доротея Нарцисова Николова
Кухня
Йорданка Миткова Славчева         –  готвач
Величка Тодорова                   – помощник-готвач
Вера Иванова Димитрова         – помощник-готвач

Помощник-възпитатели

Мая Стефанова Начева
Хафизе Рамаданова Асанова
Надежда Атанасова Кръстева
Дарина Атанасова Андреева
Пенка Георгиева Трончева
Теодора Георгиева Трайкова
Звезделина Стоева Хаджиева
Стефка Берова

Общ работник

Костадин Василев Василев