Екип

Педагогически екип
Кристина Николова Колешева – Йончева  – директор, II ПКС
Катя Ангелова Хаджиева                             – главен  учител;  IІ ПКС
Таня Стефанова Тончева                              – старши учител;  IІ ПКС
Виолета Събчева Цветкова                          – старши учител;  IІ ПКС
Лалка Стефанова Шишкова                         – старши учител;  ІІ ПКС
Атанаска Смилянова Войчева                     – старши учител;  ІІ ПКС
Светла Йорданова Герджикова                   – старши учител; IV ПКС
Валентина Николова Николова – Рахман  – старши учител; ІІ ПКС
Златка Димитрова Методиева                     – старши учител;  IІ ПКС
Милена Иванова Георгиева                         – старши учител; ІІ ПКС
Пенка Константинова Тарасевич                – старши учител; IІ ПКС
Зорница Станчева Славовска                      – старши учител;  IV ПКС
Пепина Иванова Семкова                           – учител; IV ПКС
Адриана Илиева Топалова                          – учител; IV ПКС
Галя Иванова Николова                              –  учител;  IV ПКС
Надежда Златева Митрова                          – старши учител музика;  II ПКС
Румяна Йорданова Иванова                        – психолог;

Музикален ръководител – Надежда Златева Митрова

портфолио

Психолог – Румяна Йорданова Иванова

портфолио

Непедагогически екип
Администрация
Геновева Иванова Златарева       – ЗАС
Красимира Георгиева Димчева  – снабдител
Красимира Енчева Малинова     – технически секретар
Медицинска сестра – Доротея Нарцисова Николова
Кухня
Йорданка Миткова Славчева         –  готвач
Димитрина  Христева Тончева      – помощник готвач
Вера Иванова Димитрова         – помощник готвач

Помощник възпитатели

Мая Стефанова Начева
Елена Добрева Колева
Хафизе Рамаданова Асанова
Надежда Атанасова Кръстева
Тодорка Георгиева Стоянова
Пенка Георгиева Трончева
Теодора Георгиева Трайкова
Звезделина Стоева Хаджиева

Общ работник

Костадин Василев Василев