Екип

Педагогически екип
Кристина Николова Колешева – Йончева директор, II ПКС
Катя Ангелова Хаджиева главен  учител;  IІ ПКС
Таня Стефанова Тончева старши учител;  IІ ПКС
Виолета Събчева Цветкова старши учител;  IІ ПКС
Лалка Стефанова Шишкова старши учител;  ІІ ПКС
Атанаска Смилянова Войчева старши учител;  ІІ ПКС
Светла Йорданова Герджикова старши учител; IV ПКС
Валентина Николова Николова – Рахман старши учител; ІІ ПКС
Златка Димитрова Методиева старши учител;  IІ ПКС
Пенка Константинова Тарасевич старши учител; IІ ПКС
Зорница Станчева Славовска старши учител;  IV ПКС
Адриана Илиева Топалова учител; IV ПКС
Дарина Гергова учител;
Виолета Терзийска учител;
Елисавета Руменова Петрова учител
Гинка Вълчева учител
Надежда Златева Митрова старши учител музика;  II ПКС
Гергана Киричева психолог;

Музикален ръководител – Надежда Златева Митрова

портфолио

Психолог - Гергана Киричева
Психолог – Гергана Киричева

Непедагогически екип
Администрация
Геновева Иванова Златарева       – ЗАС
Красимира Георгиева Димчева  – снабдител
Медицинска сестра – Доротея Нарцисова Николова
Кухня
Йорданка Миткова Славчева         –  готвач
Величка Тодорова                   – помощник-готвач
Вера Иванова Димитрова         – помощник-готвач

Помощник-възпитатели

Мая Стефанова Начева
Хафизе Рамаданова Асанова
Надежда Атанасова Кръстева
Дарина Атанасова Андреева
Петя Божинова
Кристина Рутковска
Теодора Георгиева Трайкова
Звезделина Стоева Хаджиева

Общ работник

Костадин Василев Василев