Трета Б група – „Пчелички“

“ Да се съсредоточим върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.“

Педагози:

Атанаска Войчева
старши учител

портфолио

Елисавета Петрова
учител

портфолио

Гинка Вълчева
заместващ учител


Звезделина Хаджиева
помощник-възпитател