Четвърта А група – „Сребърни звънчета“

“ Във възпитанието на детето, трябва да му показваме най-доброто от себе си.“

Педагози:


Дарина Гергова
учителВиолета Терзийска
учителХафизе Асанова
чистач