Четвърта А група – „Сребърни звънчета“

“ Във възпитанието на детето, трябва да му показваме най-доброто от себе си.“

Педагози:

Пепина Марчева-Семкова
учител

портфолио

Галя Николова
учител

портфолио

Хафизе Асанова
чистач