Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Участие в Национална програма за дигитализация „School in the cloud“

Детска градина „Буратино“  бе одобрена за участие в Национална програма за дигитализация по проект , спечелен от Община Пловдив. Програмата „School in the cloud“ даде възможност на екипа да се включи в обучение на тема „Инструменти за привлекателно образование, което се реализира от „Center for creativе training“. Лектор по темата беше г-жа Елена Вързилова, експерт и ментор към Центъра за творческо обучение. Учителите разшириха и обогатиха уменията си за работа с набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти, с които ученето може да стане още по-привлекателно за децата. Споделените добри практики акцентират върху работата в екип, междупредметните връзки и проектно-базираното обучение. Всеки участник в обучението ще получи сертификат, удостоверяващ уменията му за ползване на софтуерните продукти, а наученото ще използваме за изготвяне на   богата база от  обучителни материали в крак със съвременните тенденции в образованието. Убедени сме, че обучавайки се в тази среда и придобивайки начални дигитални компетенции,   нашите възпитаници ще посрещат по-лесно предизвикателствата на новото време.


Информация за обучение


Предстоящо обучение на тема „STE/A/M – концепция и приложение в образованието“

Педагогическият екип на Монтесори ДГ „Буратино“ ще вземе участие в обучение на тема „STE/A/M – концепция и приложение в образованието“ , съвместно с колегите от ДГ „Бреза“, ДГ „Космонавт“ и ДГ „ Зорница“, гр. Пловдив. Обучителната програма е организирана от „Евроклас-Консулт Плюс“ с продължителност 16 академични часа на 3 и 4 юни, 2023 г. в х. „Орфей“, Пампорово. Педагозите ще обогатят представите си за практическото приложение на основните подходи и принципи в STE/A/M-обучението при най-малките и ще получат основни насоки за структуриране и дизайн на STE/A/M-урок , както и за работа с полезни образователни ресурси, подпомагащи успешната практика в детската градина.