Самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

В изпълнение на Наредба № 5 / 03.06.2016 година, чл.18, ал.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, родители, които желаят детето да премине в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие за повече информация вижте:

1. Наредба №5

2. Документи: