Досие №1 – „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Буратино“ – гр. Пловдив, по шест обособени позиции“

1. Обява Time stamp: Feb 12 15:11:35 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Feb 12 15:11:51 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Feb 19 14:55:28 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол Time stamp: Mar 11 14:50:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Договор по ОП№1 Time stamp: Mar 28 12:42:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Договор по ОП№2 Time stamp: Mar 28 13:27:47 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Договор по ОП№3 Time stamp: Mar 28 12:42:33 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Договор по ОП№4 Time stamp: Mar 28 12:42:33 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Договор по ОП№5 Time stamp: Mar 28 12:42:33 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Договор по ОП№6 Time stamp: Mar 28 12:42:33 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)