Досие №1 – „Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Буратино“ – гр. Пловдив“

 

Номер на поръчката в АОП: 03517-2020-0001
Линк към АОП решение
Линк към АОП обявление

1. Решение Time stamp: Jan 24 14:12:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jan 24 14:12:54 2020 GMT GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 24 13:55:58 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за промяна №225 от 31.01.2020 г. Time stamp: Jan 31 14:25:48 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Техническо предложение ОП 6 – коригиран Time stamp: Jan 31 14:25:57 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Feb 18 15:36:02 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №1 Time stamp: Feb 18 15:36:12 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 18 15:36:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 18 15:40:04 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Решение за изменение на решение Time stamp: Feb 19 15:35:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 19 15:35:50 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител по ОП №5 и №6 Time stamp: Feb 25 14:35:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Протокол №2 Time stamp: Feb 25 14:35:27 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП по ОП №5 и №6 Time stamp: Feb 25 14:35:39 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП относно ОП №5 и №6 Time stamp: Feb 25 14:48:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Решение за избор на изпълнител по ОП №5 Time stamp: Feb 27 15:27:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Съобщение №239 по чл. 43, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 27 15:27:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Договори по обособени позиции от №1 до №6 Time stamp: Apr 21 14:05:09 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)