eTwinning обучение на учителите в ДГ „Буратино“

На 11.09.2021 в ДГ „Буратино“ гр Пловдив, се проведе еTwinning-обучение на педагогическия персонал. Колегите се запознаха с предимствата на прилагане на платформата eTwinning в работа по проекти Еразъм + КД 1 и КД 2. Представени бяха основните функции и инструменти на платформата за създаване на проекти и за професионално израстване. По време на практическите сесии начинаещите eTwinner-и потърсиха подходящи предложения за включване в проект от чуждестранни партньори, запознаха се с интересни Web. 2.0 инструменти, създадоха предложения за собствени проекти. Новата информация беше обобщена и затвърдена с емоционална игра в интерактивна платформа.
Събитието беше осъществено от Мая Кюлевчиева – eTwinning посланик, с подкрепата на Националното звено за координация по дейност eTwinning към ЦРЧР в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“.