Участие в конференция „NATIONAL GREEN EVENT” – гр. Сандански

   Педагогическите специалисти от ДГ“Буратино“ продължават да разширяват своите компетенции относно участието  в европейски проекти и програми  с цел придобиване на нови знания, умения и възможности за включване в тях.

От 18 до 20 август 2021 г. представители на ДГ „Буратино“ взеха участие в конферентно събитие с наименование National GREEN EVENT , което се проведе в гр. Сандански. Инициативата е на  Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция  по Програмите „ Еразъм + “ и  Европейски корпус за солидарност“. Срещата бе  насочена  към Европейския зелен пакт и засегна широко дискутираната и актуална тема  „Екологичните проблеми и предизвикателствата пред планетата”. Бяха споделени добри педагогически практики по eTwining-проекти, реализирани от учебни заведения от цялата страна в партньорство с колеги – учители от всички европейски страни. Тези програми допринасят изключително много както  за екологичното възпитание на подрастващите, така също и за осъществяване на контакти  и ползотворно сътрудничество между педагогическите екипи от различни европейски държави.

Участници от всички образователни сектори  споделиха успешни зелени практики и добър опит, представиха свои наградени проекти, както и отлични финални продукти. Бяха представени наградените по време на годишната eTwinning-конференция на 2020 и 2021г. eTwinning-проекти, разработени на екологична тема.

Представители на Центъра за развитие на човешките ресурси показаха на всички участници възможностите, които се предоставят и в новия програмен период 2021-2027 година.

Директорът на ДГ“Буратино“ Кристина Йончева и Пенка Тарасевич – старши учител, се включиха активно в дебатите на събитието, като споделиха своя опит в работата и  реализацията по  двата  активни  за детската градина проекта по  програма Еразъм +: по Ключова дейност 1 – „Забавлявай се, докато учиш“ и Ключова дейност 2 – „Бъдещи умения и компетенции за деца“.

През м. септември 2021 г. предстои обучение на всички педагогически специалисти от ДГ “Буратино“ за възможностите, които дава платформата eTwinning, и инструментариума за работа в нея.