Участие в международно обучение по програма ЕРАЗЪМ +

За част от екипа на ДГ „Буратино“ летният период бе време за споделяне на новости в педагогическата дейност на следващо, по-високо ниво. Това беше първо участие в международно обучение в два структурирани курса по проект: „Иновативни подходи в предучилищното образование “ по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, организиран от обучителна организация ERA, гр.Манавгат/ Анталия, Турция.
По време на обучението екипът от ДГ“Буратино“, воден от директора Кристина Йончева, старши учител Таня Тончева, старши учител Златка Методиева и старши учител Пенка Тарасевич бяха включени в редица образователни дейности и мероприятия за обмен на информация – презентации, уъркшопове, семинари, решаване на практически задачи. Колегите се запознаха с нови методи и дигитални платформи за създаване на иновативни образователни ресурси за децата, с което значително ще се повиши качеството на образование на децата от ДГ“Буратино“. В рамките на структурираните курсове учителите посетиха две детски градини в гр. Манавгат, запознаха се с турската педагогическа система, обмениха практически опит с колегите, което повлия положително на творческата атмосфера. От своя страна нашите учители запознаха домакините с прекрасната ни страна и още по-красивия ни град, споделиха богатия си опит в работата по метода на Мария Монтесори, което бе изключително интригуващо за всички участници в обучението.
За активното си участие в проекта „Забавлявай се, докато учиш“ на учителите ни бяха връчени международни EuroPass сертификати.
Всичко научено по време на обучението ще бъде споделено с целия педагогически състав на детската градина, както и с колегията в община Пловдив.
Това успешно първо участие положи началото на следващи съвместни проекти в голямото семейство на програма Еразъм+.