Приказка за доброто

В ДГ „Буратино” изминалата седмица беше посветена на Деня на доброто – 13 ноември и Деня на толерантността – 16 ноември.
За Деня на добротата малките буратинчета участваха в множество инициативи. Нашите бъдещи първокласници изработиха тематичен колажен проект „Добро сърце” и подготвиха малки изненади-късмети за родителите на децата от цялата детска градина. Всеки имаше възможност да избере своята добра дума за деня, написана от детска ръка, за да донесе тя в дома му здраве, разбирателство, любов и надежда!

За Световния ден на толерантността в отделните групи съобразно възрастта на децата бяха организирани педагогически ситуации по темата и бяха представени адаптирани за тях презентации. Малките буратинчета научиха какво е равенство, уважение към другия, грижа, взаимопомощ. Изработиха тематични проекти и участваха в беседи на тема „Как да се отнасяме към различните от нас хора?” Осъзнаха, че толерантността е търпимост, опит да разберем света на друг човек! Тя е уважение, приемане на голямото разнообразие от култури и форми за себеизразяване на човешката личност. Какво значи да обичаш, да помагаш, да съчувстваш, да си мил и внимателен с всички, как да се отнасяме към болните, към възрастните, към хората от друга раса или вероизповедание? Всички тези въпроси е особено важно да поставяме пред децата, тъй като толерантността се възпитава още в ранна детска възраст.

Трудна и отговорна е задачата, която стои пред екипа ни – не само да подготвим децата за училище, но и за живота. Да им помогнем да осъзнаят какво значи да бъдеш добър и толерантен човек – за нас в това се крие смисълът на учителската професия. Затова поставяме възпитателните цели наравно с обучението.
Колкото повече добри постъпки вършим, толкова по-щастливи се чувстваме!
Нека дадем добър пример на децата ни!