Зимни празници

Приключи нашия национален eTwinning проект „Зимни празници“. В продължение на четири месеца децата от III група „Бонбон“, IV A група „Мечо Пух“ и IV Б група „Веселячета“ от ДГ „Буратино“, гр.Пловдив в партньорство с деца и учители от ДГ „Пролет“, с.Мосомище, ДГ „Дора Габе“, гр.Добрич и ДГ „Радост“, гр. Гоце Делчев работиха съвместно по eTwinning проект „Зимни празници“. Чрез всички разнообразни проектни дейности децата развиха ключови компетентности, свързани с гражданското образование в предучилищна възраст; потопиха се в празничната атмосфера на българските народни празници, пресъздавайки свързаните с тях традиции и обичаи; пяха, танцуваха, рисуваха и чрез приятни творчески дейности обогатиха знанията си за българския бит и култура. Работата по eTwinning проекта „Зимни празници“ се превърна в естествена и неразделна част от дейностите на ДГ „Буратино“ по проект „Бъдещи умения и компетенции за деца“ на програма Еразъм+.