Проект „Обучение чрез конструиране и симулиране на реални ситуации““, Договор № 2022-1-BG-01-КА 122-SCH-000072276, по програма Еразъм +, Ключова дейност 1, Образователна мобилност за граждани

ДГ “Буратино“ спечели нов европейски проект с безвъзмездно финансиране по Програма Еразъм+. Проектното предложение на нашия екип бе високо оценено и Договорът с Националната агенция Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР / вече е факт. В изпълнение на проектните дейности 7 педагози ще имат възможност да се включат в структуриран курс в гр. Хелзинки за обучение и повишаване на професионалните си умения и компетенции при работа със системата LegoDuplo, а така също да се запознаят от близо с финландската образователна система, която е призната за №1 в Европа. Проектът е на тема „Обучение чрез конструиране и симулиране на реални ситуации“ по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. След обучението педагозите ще предадат своя опит както на колегите си в ДГ “Буратино“, така и на учителите от други детски градини в района и община Пловдив, което безспорно ще повиши качеството на образование, предоставяно на нашите деца.

#Erasmus

#Erasmusplus

#HRDC