Дари надежда, вместо цвете!

На 15.09.2022 г. екипът на ДГ „Буратино” организира благотворителна инициатива „Дари надежда вместо цвете” в подкрепа на детските градини в  наводнените райони в Община Карлово. Дарените от екипа ни и от родителите средства ще бъдат използвани с единствената цел  да подпомогнем  възстановяването и  нормалната работа в ДГ в с. Каравелово. Без финансова подкрепа за колегите ни, работещи в бедстващия район,  ще бъде трудно  да осигурят качествени грижи  и  условия за здравето, комфорта и пълноценното развитие на своите възпитаници.

На 19.09.2022 г. в присъствието на комисия, включваща главен учител, старши учител, ЗАС и представител на родителите, кутията за дарения беше отворена. Събраните средства в размер на 1485 лв. бяха внесени от председателя на Обществения съвет  към ДГ „Буратино”  г-н Димитър Червенков по сметката на ДГ „Гина Кунчева” , с. Каравелово. Надяваме се да подпомогнем  в тежката мисия  поне  един педагогически екип . Благодарим на всички колеги и на вас,  родители, за съпричастността! За пореден път доказахме, че когато сме  ЗАЕДНО в благородните каузи, даваме най-добрия пример на нашите деца!