Възпитаване на интерес у децата към четенето

Онлайн-анкетата, която екипът на ДГ „Буратино“ проведе с родителите на тема „Възпитаване на интерес към книгата от най-ранна детска възраст“, предизвика интерес от страна на водещи медии. Резултатите от нея бяха публикувани на страницата на „Марица“ след проведено интервю с директора г-жа Кристина Йончева. Радваме се, че нашата инициатива, реализирана през миналата учебна година и посветена на Деня на книгата, ще може да достигне до повече хора и се надяваме , че ще ги вдъхнови за четене, тъй като книгата трябва да се върне на заслужена позиция в ежедневието на съвременния човек. Любовта към четенето можем да събудим у децата само с личния си пример!

https://www.marica.bg