Екип от ДГ „Буратино” взе участие в Монтесори-обучение

Педагози от ДГ „Буратино” взеха активно участие в обучение и споделяне на добри практики с колеги от град Пловдив, работещи по метода на Мария Монтесори. Събитието се състоя в хотел „Здравец” на 23.10.2022 г. Екипът ни от четирима старши учители и директора на детското заведение г-жа Кристина Йончева представи пред Монтесори-общността създаден от нас нов образователен материал, чиято цел е децата да се научат да диференцират различни раси и националности , флагове на държави. С упражнението се въвеждат нови обобщаващи понятия и се цели обогатяване на детския речник, развитие на детското мислене, памет, наблюдателност и концентрация на вниманието. Темата беше много добре приета от колегите, които я оцениха като актуална и много важна , тъй като в съвремието ни да възпитаваме у децата толерантост към други раси и националности е приоритет.
Монтесори-педагозите присъстваха на лекция на тема „Подходи към деца с дезадаптивно поведение”, представена от г-жа Ренета Венева – психолог; AMI-специалист, Монтесори-терапевт, референт на Интернационалната академия за рехабилитация на развитието – Мюнхен, Германия.
Споделеният опит и нови образователни ресурси ще обогатят педагогическата ни практика и ще спомогнат за постигане на още по-добри резултати във възпитателно-образователния процес.