„Капачки за бъдеще”

Децата, родителите и педагозите от ДГ „Буратино“ за трети път се включиха много активно в благородната инициатива „Капачки за бъдеще”. 200 кг. пластмасови капачки бяха събрани в специално поставеното пред входа на детското заведение метално сърце и предадени в подкрепа на акцията на 22.10.2022 г. С тях общите събрани килограми капачки в ДГ „Буратино“ станаха 480. Средствата от рециклирането им ще бъдат използвани за подпомагане закупуване на вече трета неонатална линейка. Всяко усилие в името на кауза, подкрепяща живота, е добър пример за нашите деца, а и приносът за опазване на красивата ни природа е огромен. Благодарим на всички родители, които активно се включиха! Заедно ще успеем!