Сертификати получиха помощник-възпитателите в ДГ „Буратино”

На 29 и 30.10.2022 г. помощник-възпитателите в ДГ „Буратино“ преминаха обучение на тема „Мястото и ролята на помощник-възпитателя в екипната подкрепа към детето и групата при прилагане на Монтесори педагогиката в ДГ“. Сертификатите им бяха връчени от г-жа Ренета Венева – психолог, AMI-специалист и Монтесори терапевт. Квалификацията надгради знанията и уменията на помощник-възпитателите с много полезни идеи и работещи практически похвати. Лекциите и тренингите ще им помогнат да бъдат още по-пълноценни в работата си.