Проектна дейност

През 2023 г. екипът на ДГ „Буратино” продължава активната си проектна дейност, осигуряваща възможност на децата  да развиват уменията си в креативна  среда, да творят и учат, ползвайки съвременните технологии, а на учителите – да реализират полезни професионални партньорства с колеги от цяла Европа.

По  Проект „Обучение чрез конструиране и симулиране на реални ситуации” по програма Еразъм+ , ключова дейност 1, педагози  от ДГ „Буратино” през 2022 г.   се включиха  в структуриран курс в гр. Хелзинки за обучение и повишаване на професионалните си умения и компетенции при работа със системата LegoDuplo и  се   запознаха с финландската образователна система,  призната за №1 в Европа. След обучението те  предадоха своя опит както на колегите си в ДГ “Буратино“,  така и на учители  от други детски градини.

На 21.02.2023 г. наши гости  бяха педагозите от ДГ „Ален мак”, Харманли. Те имаха възможност да се запознаят с работата ни  по проекта, както и да разгледат новия  ни  Лего-център, в който  децата ще развиват своята креативност и въображение, ще  подобряват фината  си моторика,  ще се учат да  работят в екип. Част от този проект е и авторския ни eTwinning-проект  „Learning by constructing“ с участници България, Турция, Литва, Словения, Хърватия. Съставител  и главен координатор на проекта е ст. учител  П. Тарасевич. Заложените в него цели и задачи са свързани с   реализиране на  ключови компетентности у децата  като умения за учене,  комуникативни компетентности, умения за изразяване чрез творчество, развиване на технологични знания за изграждане на обекти с различно ниво на сложност, както и ​​развитие на  детския интерес към моделирането и дизайна.

Колегите ни П. Тарасевич и А. Топалова  запознаха гостите  с презентация, представяща подробно работата ни по проекта  „Обучение чрез коструиране”, а от своя страна колегите ни от Харманли презентираха свой продукт на тема „Мултимедийни и уеб-базирани интерактивни материали в предучилищното образование”. За нашия екип беше полезно и интересно да обогатим знанията и уменията си за работа с различни приложения, да открием нови  варианти за създаване на презентации, работни листове и др.

Колегите ни от ДГ „Ален мак”, Харманли бяха впечатлени и от подготвената Монтесори среда в детското ни заведение.  Тъй като те също работят по системата на Мария Монтесори, за двете страни  беше полезно и обогатяващо да обменим опит в тази посока.

Работата ни в еTwinning –  най-модерната и нова социална мрежа на учителите в Европа, продължава с няколко нови проекта, в които сме автори  или съавтори .

Ето и новите ни активности в платформата :

Проект „Нашата планета, нашият дом – детство сред природата“

Автор е  ст. учител  Адриана Топалова , а съавтор – Ивана Давчич /Хърватия/. В него участват  учители от България, Хърватия, Гърция, Турция, Литва, Грузия, Испания и Румъния.

Нашата задача като учители е да изградим у детето личност, която да осъзнава, че околната среда е основно богатство, което трябва да бъде опазвано; да формираме у него отношение на отговорност и уважение към природата, като го научим да пази природните ресурси. Дейностите по проекта ще дадат възможност на децата да разберат взаимната връзка между природата и човека, ще възпитат трайни знания, умения, отношения и нагласи за екологично поведение на децата, на трайна потребност от опазването на планетата Земя, нашият общ дом. Целите, които си поставяме, са да покажем на децата защо е важно да познават и уважават средата, в която живеят. Да придобият те  конкретни представи за значението на природните ресурси за съществуването на растенията, животните и човека и важността от тяхното опазване. Да познават основни видове отпадъци в ежедневието и възможностите за тяхното намаляване.

 

Проект „Europa is our home“

Автор – Турция, съавтор – Пенка Тарасевич

Участници: България, Турция, Португалия, Литва, Гърция.

Нашият проект ще даде възможност на децата  в предучилищна възраст да се опознаят, докато прилагат на практика  начини за справяне с проблемите на околната среда, някои прости научни практики и т.н.

 Проект „Our dear school“

Участници: България, Италия, Румъния, Албания, Турция, Гърция.

Този проект има за цел да документира различните дейности, които се провеждат всеки ден в  детската градина и началното училище.

Проект „GAME SEVEN TO SEVENTY WITH US“

Автор – Турция, съавтор – Пенка Тарасевич

Членове: България, Турция, Румъния, Италия,

Цели: Да предоставим на нашите деца  информация за игрите, които са се играли в миналото, като по този начин събудим интереса им и ги провокираме да бъдат по-активни физически, да  се включват в екип, да намират приемливи начини за решаване на конфликтни ситуации по време на игра.

Международен проект „STEAM в детската градина“

Държави: Литва, Естония, Турция, Гърция, България, Хърватия, Испания,Словакия

Детето се интересува от света около себе си от първите дни на живота си. По време на проекта ние ще запознаем най-малките с основите на биологията, математиката, инженерството и технологиите. И ще направим всичко това по начин, който не е скучен, а забавен и интересен!

 

    Международен проект „Растем с изкуство“

Държави:  Турция, България

Всички дейности, свързани с изкуството, имат за цел да допринесат за осъзнаването на чувствата на детето, да го научат да ги разкрива по подходящ начин, да ги осмисля и да развива способността му да изразява себе си. В дейностите, които ще реализираме, нашите възпитаници ще намерят възможности да открият собствените си интереси и вкусове, докато се запознават с артисти и области на изкуството. В нашия проект ще бъдат обхванати области като: СЛУХОВО ВЪЗПРИЕМАНЕ (Видове музика, музикални инструменти…), ВИЗУАЛНО ВЪЗПРИЕМАНЕ (танц, живопис, скулптура…), СЕНЗОРНО ВЪЗПРИЕМАНЕ (театър, драма, приказка, поезия…) .

Все по-активната ни дейност в платформата еTwinning дава възможност на децата да разкрият своите таланти, да развиват социални умения, да творят и да учат, забавлявайки се.  За нас, учителите, това е възможност  да общуваме помежду си, да обменяме опит и да ползваме  на практика неизчерпаем ресурс от идеи, да надграждаме професионалните си умения.