150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!!!

150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!!!
18.07.1837 г. – 18. 02.1873 г.

„Нашето драгоценно отечество се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи“ .

В. Левски

 

И днес – 150 години след кончината му, думите на Апостола звучат със същата сила – вечни и непреходни като величавия му образ. Нека се вслушаме в тях, защото моралните принципи, които той проповядва – смелостта, честността и безусловната любов към родината, са ценностите, които ни сплотяват и ни правят народ.

Седмица, посветена на Васил Левски, беше организирана в ДГ „Буратино“. Децата слушаха в захлас разкази за геройските му постъпки, за ума, честността и смелостта му. Работиха съвместно по тематични проекти, гледаха адаптирани презентации, свързани с великото дело на Апостола. Рисуваха, рецитираха стихове и пяха песни в знак на почит към неговия подвиг.

Да посеем и подхранваме в душата на децата семената на любовта към героите, към историята и културата на страната ни, е наш дълг към отечеството. Само така образът на Левски и споменът за хилядите смели герои, отдали живота си за родината, ще продължат да живеят в душите и сърцата на българите поколение след поколение.