ETwinning-проект – Традиционни пролетни празници

Автор : Елисавета Петрова, учител в ДГ „Буратино“.

Участници : ДГ „Буратино, гр. Пловдив, ДГ „Ален мак“, гр. Харманли, ДГ „Радост“, гр. Гоце Делчев, ДГ „Пролет“, с. Мосомище.

Цели:

Възпитаване на национално самосъзнание, култура и ценности чрез традиции и обичаи.

Формиране на позитивно отношение към българските пролетни празници и традиции за съхраняване на духовната връзка между поколенията.

Обогатяване на личността на детето чрез различни творчески прояви, свързани с пролетния празничен цикъл.

Създаване на условия в средата за разширяване и обогатяване на детските възприятия за културното наследство във връзка с пролетните празници.

Провокиране на творческо въображение и интерпретация чрез разнообразни дейности.

 

Очаквани резултати:

Формиране на устойчив интерес към българския фолклор и културно наследство.
Изграждане на конкретни представи за българските пролетни празници и обичаи и съхраняване на българските традиции.
Издигане на самочувствието на българското дете със знания за принадлежност към българския народ и приноса му в световната култура.