„Learning by constructing“ – eTwinning-проект

Като продължение на Проект „Обучение чрез конструиране и симулиране на реални ситуации” по програма Еразъм+ , ключова дейност 1, в който ДГ „Буратино“ участваше през 2022 г, екипът ни се включи в eTwinning-проект „Learning by constructing“ с участници България, Турция и Литва. Съставител и главен координатор на проекта е ст. учител П. Тарасевич. Заложените в него цели и задачи са свързани с реализиране на ключови компетентности у децата като умения за учене, комуникативни компетентности, умения за изразяване чрез творчество, развиване на технологични знания за изграждане на обекти с различно ниво на сложност, както и развитие на детския интерес към моделирането и дизайна.