22 март – ден на водата

Денят на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.
В ДГ „Буратино“ децата се включиха в множество инициативи по темата. Научиха много за кръговрата на водата, за необходимостта от пестене и пречистване. Работиха по общи проекти, участваха в опити и експерименти, за да се запознаят с качествата на водата. Моменти от работата ни през тази и миналата година с насоченост към темата за този ценен природен ресурс можете да видите в нашата електронна книжка.
Водата е основа за съществуването на живота. Затова е необходимо да се научим да я ценим и използваме правилно, а също така да предадем на децата необходимите знания, умения,  да поставим основите на формиране на отношение към проблема за опазването на водните ресурси.

 

Електронна книга, посветена на Деня на водата Кликнете, за да прочетете
https://read.bookcreator.com