22 април – световен ден на Земята!

Земята е наш общ дом и трябва заедно да полагаме усилия, за да я съхраним за бъдещето. Затова и целта на инициативата е да привлече вниманието на хората към замърсяването на природата и да популяризира екологичния начин на живот. Наша отговорност е да насочваме децата към взаимодействие с природата на основа разбиране на нейните закони. Всяка една наша постъпка е осъзнат избор , оказващ влияние върху живота на планетата и на всички живи същества. Да посадим дърво заедно с детето си, да го научим да изхвърля отпадъците разделно, да рециклира материалите, да полага грижи за животните, растенията, да пести вода и електричество – това са малки крачки към изграждане на екологично осъзната личност .