Честит Ден на славянската азбука и на българската просвета и култура

Възпитаниците на Монтесори детска градина „Буратино“, гр. Пловдив отбелязаха светлия празник на славянската писменост и култура, като сътвориха пъстра алея на буквите. С помощ от своите учители те изработиха азбука, използвайки различни материали – цветни конци, вълна и памук, платове и хартия. Тъй като в детската градина изключително засилено се работи в посока екологично възпитание, в арт-проекта бяха включени различни природни и рециклирани материали. Вместо да захвърлят старите сламки и капачки, децата ги превърнаха в буквички, за да предадат посланието на светите братя Кирил и Методий, закодирано в създадената от тях азбука: „Аз буки веди глаголи добро есть жичье…“ – „Аз зная буквите и животът със знанието е добър“.

Подготовката за ограмотяване е основна задача за постигане на училищна готовност и започва още от най-ранна детска възраст чрез игри за развитие на езиковата култура. Екипът на детската градина съвместно с родителите целогодишно полага усилия, за да насърчи интереса на децата към писмената реч. В двора на ДГ са поставени чисто нови къщички за книги, пълни с дарени от родителите издания. Всяка група разполага с библиотека и тих кът за четене, които събуждат детското любопитство към света и формират отношение към книгата. Организират се срещи на децата с писатели и издатели, четения сред природата с участие на родители и бивши възпитаници на детското заведение. Бъдещите първокласници участват в литературни срещи в библиотеки и читалища.

Пътят на грамотността започва от мъничка пътечка, чието начало поставят родителите и първите учители на малкото дете. В днешния ден, в който технологиите взимат превес, наблюдаваме занижен интерес към книгите, ниска грамотност и проблеми с комуникативните умения на подрастващите. Затова е изключително важно да съхраним книгата и интереса към нея, да предадем това богатство на децата си.