Благодарствено писмо за екипа на ДГ „Буратино“ от ЦРЧР

Екипът на ДГ „Буратино“ получи висока оценка от ЦРЧР и Националното звено за координация на eTwinning в България за активностите, посветени на Деня на европейските автори – 27.03. 2023 г. Когато си вложил душа и сърце, усилия и време за една високоблагородна европейска инициатива – Ден на европейските автори, осъзнавайки ценността на това да „отвориш“ очите и ума на малкия човек за книгите и за света – всичко това има смисъл и си заслужава!
Благодарим за признанието!