Участие в Национална програма за дигитализация „School in the cloud“

Детска градина „Буратино“  бе одобрена за участие в Национална програма за дигитализация по проект , спечелен от Община Пловдив. Програмата „School in the cloud“ даде възможност на екипа да се включи в обучение на тема „Инструменти за привлекателно образование, което се реализира от „Center for creativе training“. Лектор по темата беше г-жа Елена Вързилова, експерт и ментор към Центъра за творческо обучение. Учителите разшириха и обогатиха уменията си за работа с набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти, с които ученето може да стане още по-привлекателно за децата. Споделените добри практики акцентират върху работата в екип, междупредметните връзки и проектно-базираното обучение. Всеки участник в обучението ще получи сертификат, удостоверяващ уменията му за ползване на софтуерните продукти, а наученото ще използваме за изготвяне на   богата база от  обучителни материали в крак със съвременните тенденции в образованието. Убедени сме, че обучавайки се в тази среда и придобивайки начални дигитални компетенции,   нашите възпитаници ще посрещат по-лесно предизвикателствата на новото време.