Европейски дни „Еразъм“, 2023

На 12 и 13 октомври 2023 г. в ДГ „Буратино“ отново се проведе инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays), чиято цел е да отбележи положителното въздействие на Програма Еразъм+. Тази година екипът на ДГ „Буратино“ сподели своя опит и резултати от реализирания проект „Учене чрез конструиране и симулиране на реални ситуации“, като организира уъркшопове с деца, родители, колеги, които се запознаха с ползите от работата с Лего материал. Ученето чрез конструиране развива креативността, въображението, подобрява фината моторика на децата, учи ги да работят в екип, да бъдат последователни, докато постигнат целта си.