Национален знак за качество за екипа на ДГ „Буратино“

Европейската комисия и Национална агенция ЦРЧР отново оцениха и дадоха високо признание за качеството на работата ни в проектната дейност. Три авторски eTwinning проекта на ДГ „Буратино“ – проект „Our planet, our home – childhood in nature“ (автори); проект „Learning by consrtucting“ (автори); проект „Game seven to seventy with us“ (съавтори), са удостоени с Национален знак за качество. В реализираните дейности активно се включиха деца и учители от всички възрастови групи. Те имаха възможност да споделят идеи и опит с колеги и връстници от 8 европейски държави. В тазгодишната кампания, за постигнато високо ниво и професионализъм в работа, са отличени 9 педагози от ДГ „Буратино“: г-жа Кристина Йончева, г-жа Пенка Тарасевич, г-жа Адриана Топалова, г-жа Катя Хаджиева, г-жа Златка Методиева, г-жа Светла Герджикова, г-жа Виолета Цветкова, г-жа Валентина Николова и г-жа Надежда Митрова. Горди и щастливи сме с този пореден наш успех. Благодарим на eTwinning Bulgaria и ЦРЧР за високата оценка и признанието!

1. Проект „Our planet, our home – childhood in nature“
Автор е ст. учител Адриана Топалова , а съавтор – Ивана Давчич /Хърватия/. Участници: Кр. Йончева, К. Хаджиева, П. Тарасевич, Зл. Методиева, Св. Герджикова, В. Цветкова, В. Николова, З. Славовска, Ел. Петрова, Т. Тончева, Л. Шишкова и Н. Митрова, заедно с учители от Хърватия, Гърция, Турция, Литва, Грузия, Испания и Румъния.
Нашата задача като учители е да изградим у детето личност, която да осъзнава, че околната среда е основно богатство, което трябва да бъде опазвано; да формираме у него отношение на отговорност и уважение към природата, като го научим да пази природните ресурси. Дейностите по проекта дадоха възможност на децата да разберат взаимната връзка между природата и човека, възпитаха трайни знания, умения, отношения и нагласи за екологично поведение на децата, трайна потребност от опазването на планетата Земя, нашият общ дом.

https://padlet.com/atopalova1/our-planet-our-home-childhood-in-nature-jm41juz95pf9xdgl

2. Проект „Learning by constructing“
Автор е ст. учител е П.Тарасевич, съавтор Сема Турал /Турция/. Участници: Кр. Йончева, В. Цветкова, Зл. Методиева, Ел. Петрова, Ат. Войчева и А. Топалова, заедно с колеги от Турция и Литва. Заложените в него цели и задачи са свързани с реализиране на ключови компетентности у децата като умения за учене, комуникативни компетентности, умения за изразяване чрез творчество, развиване на технологични знания за изграждане на обекти с различно ниво на сложност, както и ​​развитие на детския интерес към моделирането и дизайна.

https://padlet.com/pepi_tarasevich/final-products-from-the-learning-by-constructing-project-7etu1meugtqxm49m

3. Проект „GAME SEVEN TO SEVENTY WITH US“
Автор – Турция, съавтор – П. Тарасевич
Членове: България, Турция, Румъния, Италия,
Цели: Да предоставим на нашите деца информация за игрите, които са се играли в миналото, като по този начин събудим интереса им и ги провокираме да бъдат по-активни физически, да се включват в екип, да намират приемливи начини за решаване на конфликтни ситуации по време на игра.

https://www.emaze.com/@ALOWFITRW/game-seven-to-seventy-with-us