Проект „Хубаво е в детската градина“

Проект „Хубаво е в детската градина“
„S.T.E.A.M. в Монтесори метода на обучение в ДГ“

От началото на учебна 2023/24 година екипът на ДГ „Буратино“ активно работи за реализиране на поставените цели и задачи по проекта ни на тема „S.T.E.A.M. в Монтесори метода на обучение в ДГ“ по Национална програма „Хубаво е в детската градина“. Вече можем да се похвалим с новия ни S.T.E.A.M кабинет с обособени пространства (кътове) за наука, технологии, инженерство, изкуство, математика. Обогатената база дава възможност да надграждаме компетенциите на децата в творческа и интерактивна среда. Нашите възпитаници участват активно в собственото си обучение, усвояват социални умения за работа в екип, общуване, търпение, емпатия. Правейки първите си стъпки в света на науката, те активно наблюдават, сравняват, провеждат експерименти, задават въпроси и търсят чрез опита техните отговори. Установяват причинно-следствени връзки и развиват логическото си мислене. Учат се да прогнозират, идентифицират проблеми и търсят пътища за тяхното преодоляване, като използват подходящ за възрастта им инструментариум в нашата мини-лаборатория. Екипът ни се стреми да насочва децата към планиране, търсене на оригинални конструктивни решения, сравняване, кодиране и декодиране, измерване, моделиране. Всички тези умения са важна основа , която да помогне за изграждането на креативни и критично мислещи хора, творящи и отворени към науката и изкуството. Проектната дейност създава условия за повишаване интереса на децата към различните клонове на науката и изкуството и за още по-активно включване на родителите в живота на детската градина.

Проектът включва и реализиране на иновативна практика с мото „ Спортувам за здраве“, включваща дейности в и извън детската градина, чиято цел е насърчаване на двигателната активност на децата.