Big discoveries by small scientists

„Big discoveries by small scientists“

Международен eTwinning проект

Автор: Пенка Тарасевич, ст. учител в Монтесори детска градина „Буратино“, гр. Пловдив

Страни-участници : България, Турция, Словения, Молдова, Румъния, Франция, Босна и Херцеговина, Гърция, Испания, Литва  и Латвия.

 

Цели:

 

  1. Да се  стимулира интересът на децата към науката и техниката.
  2. Да се ​​засили любовта на децата към природата и нейното опазване.
  3. Да се развива въображението и изобретателността на децата.
  4. Да се разширява речниковият запас на децата на родния им език.
  5. Да се ​​активира английският речник на децата с думи от темите в проекта.
  6. Да се ​​усъвършенстват уменията на децата за самостоятелна работа и работа в екип.
  7. Да обменяме идеи и опит с деца и учители от други страни.

 

Очаквани резултати:

 

1.Развитие на интелектуалните способности на децата в процеса на познавателна дейност.

2.Активно участие на родителите като партньори в предлаганите им дейности.

3.Създаване на партньорства, обогатяване на педагогическия опит.

4.Разширени умения за работа с интерактивни приложения.

5.Създаване на образователни Web2.0 игри.

6.Краен продукт – създаване на електронни книги.