Участие на ДГ „Буратино“ в Национален форум за предучилищно образование „Градивни частици на бъдещето“, София , 2024 г.

На 17.02.2024 г. в гр. София се проведе Национален форум за предучилищно образование „Градивни частици на бъдещето“. Екипът на ДГ “Буратино“ получи специална покана от организаторите на събитието – Издателство Клет България, да бъде модератор на част от работните групи  от програмата на форума. Директорът на ДГ –  г-жа Кристина Йончева и старши учител Адриана Топалова  презентираха пред повече от 500 делегати от цялата страна – представители на  МОН, университетски преподаватели, директори и учители, дейността на детската градина и споделиха опита си в работата по европейски проекти на програма Еразъм+ и eTwinning. Разпространението на добрите ни педагогически практики сред предучилищната  колегия в страната издига на още по-високо ниво имиджа и авторитета на екипа ни, който получи  признание за непрекъснатия си  стремеж към повишаване качеството на образование за нашите деца, децата на ДГ “Буратино“.

Благодарим на издателство Клет България за признанието, доверието  и оказаната ни висока чест и предоставена  възможност да представим ДГ “Буратино“ – гр. Пловдив.