Проектна дейност с екологична насоченост в ДГ „Буратино“

Във връзка с Еразъм+ акредитацията ни за периода 2023-2027 г., с работата ни по Национална програма „Хубаво е в детската градина“ и по международните ни eTwinning проекти екипът ни продължава да надгражда богатството от дейности с екологична насоченост, в които ежедневно включваме нашите възпитаници. С активното участие на родителите, децата и педагозите бяха засадени 150 фиданки, които ще оформят красив цветен пояс по протежение на оградата на детското заведение. Те са дарение от „Гората.бг“ и лично от г-н Никола Рахнев, създател на сдружението с кауза.

Децата от ДГ „Буратино“ заедно със своите учители засадиха и своите мини екоградинки с цветя, билки, зеленчуци – лук, картофи, репички, марули и др., като ежедневно полагат грижи за тях и наблюдават развитието на растенията . Продължават също така да събират биологични отпадъци, които съхраняват в миникомпостерите в групите до изхвърлянето им в големия компостер, разположен в дворното ни пространство. Обогатената почва от него ще бъде използвана за подхранване на растенията в нашите градинки. Чрез този богат набор от дейности с екологична насоченост ние учим децата на грижа за околната среда, любознателност и трудолюбие. Включването им в реални ситуации ги доближава до природата и им помага да осъзнаят на практическо ниво необходимостта от отговорно отношение към всичко, което ни заобикаля.