Работно посещение в детски градини в Истанбул и Гебзе, Турция по Програма Еразъм +

Грижата за природата около нас, усещането, че сме част от нея и осъзнаване важността на това- да живеем в синхрон с всичко, което ни заобикаля, е наша водеща задача в ежедневната ни работа с децата. Екологичното възпитание в ДГ “Буратино“ е приоритетна мисия и цел в последните няколко години.
В подкрепа на това обучението и обмяната на опит, споделянето и заимстването на добри педагогически практики е водеща задача за педагозите от екипа ни. Програма Еразъм + ни дава възможност да посетим предучилищни заведения в други европейски държави, да обогатим професионалните си компетенции и да предадем на децата наученото.
Като част от дейностите ни по Акредитация на програма Еразъм+, наш екип учители и пом. възпитатели беше на работно посещение в 3 природни детски градини в гр. Истанбул и гр. Гебзе- Р Турция, работещи по иновативния метод Реджо Емилия, близък до този на Мария Монтесори за „работа на сянка“. Съвместно с техните учители и деца бяха апробирани нови методи и техники за екологично възпитание на децата, бяха споделени креативни идеи за дейности на открито и учене сред природата. Обогатихме нашия педагогически потенциал, но и впечатлихме домакините с практиката в ДГ “Буратино“ по темата.
Видяхме и научихме не малко, но и установихме, че има много, с което да се гордеем!