Участие в международен eTwinning проект “STEAM for kids”

Приключи международният eTwinning проект “STEAM for kids”, в който ДГ „Буратино“, в лицето на г-жа Адриана Топалова е съавтор. В продължение на 5 месеца деца и учители от България, Турция, Литва, Италия, Гърция и Румъния работиха по различни теми, прилагайки STEAM метода на обучение. Децата с любопитство наблюдаваха, проучваха, обследваха, сравняваха, откриваха, експериментираха. Чрез този интердисциплинарен подход придобиха нови знания за динозаврите, растенията, насекомите, превозните средства, STEAM в природата, като бяха включени в много дейности  чрез наука, технологии, инженерство, изкуство и математика.

В процеса на изпълнение на проекта педагозите от 6-те партниращи си държави разработиха ръководство с описани теми, в основата на чието реализиране стои STEAM подходът. Ръководството е достъпно на следния линк: https://online.pubhtml5.com/beie/urdk/