Участие на учители от ДГ „Буратино“ в международен Etwinning семинар на тема “ eTwinning & Well-Being in Schools“ в Малта

От 23.05.2024г. до 25.05.2024г. в Малта се проведе международен Etwinning семинар на тема: “ eTwinning & Well-Being in Schools“. Преподаватели от 11 европейски държави – България, Исландия, Словакия, Швеция, Латвия, Австрия, Кипър, Естония, Полша, Финландия и Малта, участваха в международното събитие, изпълнено с интерактивни сесии и вдъхновяващи презентации. След селекция на национално ниво от страна на ЦРЧР, нашите колеги г-жа Топалова и г-жа Тарасевич взеха участие в него, споделиха своя опит и идеи и представиха достойно ДГ „Буратино“. Педагозите се запознаха с нови образователни ресурси, участваха в интерактивни работилници, включиха се в нови международни проекти. В проведеното обучение на участниците бяха представени нови дигитални образователни ресурси за създаване на иновативен, модерен и качествен продукт за обучение в детските градини и училища. Паралелно с обучението педагозите обмениха добър опит от практиката си и от работата по проекти по програма Еразъм+. Нашите колеги споделиха резултатите от финализираните проекти на ДГ“Буратино“ по КД1 по Акредитация № 2022-1-BG01-KA120-SCH-000108461.

Събитието допринесе за създаването на нови приятелства и потенциални партньорства, за бъдещо сътрудничество с колеги, обединени от общата идея за предоставяне на най-доброто за нашите деца. Всички участници получиха международни eTwinning сертификати, а придобитите знания ще бъдат приложени в ежедневната ни практика и споделени с колегите от детските градини в града.

Благодарим на Център за развитие на човешки ресурси и Etwinning – България, с чиято подкрепа и ръководство бе организирано участието във форума, както и за високата оценка за участието на г-жа Топалова и г-жа Тарасевич.

https://www.facebook.com/share/p/dNLVVFxezJMipWDu/
#Etwinning
#Erasmusplus
#HRDC