Финализиране проект на тема „S.T.E.A.M. в Монтесори метода на обучение в ДГ“ по Национална програма „Хубаво е в детската градина“

Приключи работата ни по проект на тема „S.T.E.A.M. в Монтесори метода на обучение в ДГ“ по Национална програма „Хубаво е в детската градина“. С удовлетворение споделяме уловени моменти от работата по този проект, в който децата участваха с огромно желание.

Резултат:

-Обогатена, модернизирана среда чрез обособен STEAM кабинет, оборудван с образователни, интерактивни, технологични, творчески и програмируеми инструменти, материали и ресурси,съобразно възрастта на децата и обособените Монтесори зони в групите.

-Множество реализирани иновативни, допълнителни образователни дейности за надграждане знанията и уменията на децата с тяхното активно участие, съчетани с метода Монтесори и творческо прилагане на технологиите.

Децата с любопитство наблюдаваха, проучваха ,обследваха, сравняваха, откриваха, експериментираха, изпробваха,Бяха активни участници в образователния процес. Научиха за кръговрата на водата, как се появява дъждът, както и много нови любопитни факти за различни видове животни, птици. Придобиха начални умения за кодиране и програмиране и създаване на собствени образователни ресурси. Запознаха се с частите и етапите на развитие на растения и насекоми, проследиха развитието им. Усъвършенстваха уменията си за броене и сравняване на обекти по различни измерения. Разбраха как звукът се разпространява във въздуха и може да бъде различен по сила, как могат да различават различни вкусове, кои са полезните и вредни храни и връзката им с човешкото здраве. Участваха в забавни експерименти и осъзнаха колко важно е да пазим природата чиста.

Проектът включваше и реализиране на иновативна практика с мото „Спортувам за здраве“, чиято цел е насърчаване на двигателната активност на децата. Подвижните игри и състезания на открито с участие и на родители, както и на изявени в спорта личности, събудиха у нашите възпитаници още по-голямо желание да участват активно в спортни дейности.

Като резултат от реализирането на този проект обогатената интерактивна среда създаде условия за повишен интерес и участие на децата в образователния процес, а предвидените дейности дадоха възможност за още по-активно включване и на родителите в живота на детската градина.