Fun insect house

FUN  INSECT  HOUSE

 България, Португалия, Турция, Румъния

Чрез активното си участие си в този проект нашите деца научиха много за тези малки същества – насекомите и каква е ролята им за планетата Земя. Разбраха кои насекоми са полезни, кои са хищни,  какво представлява  хранителна верига и защо всяко едно същество на планетата е ценно.