Natures Canvas – Discovering the Earth’s Wonders!

България, Турция, Литва, Полша, Хърватия, Румъния, Гърция

Участието в този проект даде възможност на децата да разберат, че животните и хората съжителстват и взаимодействат помежду си. Поради това опазването на природните ресурси е от решаващо значение за осигуряването на здравословен живот на бъдещите поколения. Дейностите по проекта насърчиха малчуганите  да засилят своето  въображение  и креативност .Научиха как  възникват метеорологичните явления, какво е почвата и колко е важна тя. Разбраха защо е важно да се намалят  отпадъците, защото те са основна причина за  изменението на климата.