Заповед за посещенията на децата от ПГ за периода 05.05 – 31.05.2021 г.

Министърът на образованието и науката издаде нова заповед с дата 05.05.2021 г., която дава възможност за удължаване срока за отсъствие на децата от ПГ по желание на родителите до края на м. март. Тези отсъствия … Прочете още

Заповед за посещенията на децата от ПГ за периода 12.04 – 30.04.2021 г.

Министърът на образованието и науката издаде нова заповед с дата 07.04..2021 г., която дава възможност за удължаване срока за отсъствие на децата от ПГ по желание на родителите до края на м. април. Тези отсъствия … Прочете още

Временни противоепидемични мерки

Със заповед на министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановява работата на детските градини присъствено с … Прочете още