Проект 2020-1-BG01-KA229-079245 „Бъдещи умения и компетенции за деца“ по Програма „Еразъм+“

Договор № 2020-1-BG01-KA229-079245  „Бъдещи умения и компетенции за деца“   по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2„ Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“(КА229)   За да отговорят на новите промени в глобализиращата се общност, застрашена от природни … Прочете още

Проект 2020-1-BG01-KA101-078117 – „Забавлявай се докато учиш“, по Програма „Еразъм+“

         Проект „Забавлявай се докато учиш“- 2020-1-BG01-KA101-078117, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“   Съвременното образование изисква децата да се образоват адекватно на предизвикателствата. Да бъдат подготвени за живота и … Прочете още