ДГ „Буратино“ с Еразъм+ акредитация по Ключова дейност 1 за програмен период 2023-2027 година

Сред голяма конкуренция от кандидатстващи за акредитация детски градини, основни, средни училища и професионални гимназии от цялата страна, ДГ „Буратино“ получи одобрение и е едно от 26-те сертифицирани учебни заведения. Еразъм акредитацията е допълнителна възможност … Прочете още

Проект „Обучение чрез конструиране и симулиране на реални ситуации““, Договор № 2022-1-BG-01-КА 122-SCH-000072276, по програма Еразъм +, Ключова дейност 1, Образователна мобилност за граждани

ДГ “Буратино“ спечели нов европейски проект с безвъзмездно финансиране по Програма Еразъм+. Проектното предложение на нашия екип бе високо оценено и Договорът с Националната агенция Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР / вече е … Прочете още

eTwinning обучение на учителите в ДГ „Буратино“

На 11.09.2021 в ДГ „Буратино“ гр Пловдив, се проведе еTwinning-обучение на педагогическия персонал. Колегите се запознаха с предимствата на прилагане на платформата eTwinning в работа по проекти Еразъм + КД 1 и КД 2. Представени … Прочете още

Участие в конференция „NATIONAL GREEN EVENT” – гр. Сандански

   Педагогическите специалисти от ДГ“Буратино“ продължават да разширяват своите компетенции относно участието  в европейски проекти и програми  с цел придобиване на нови знания, умения и възможности за включване в тях. От 18 до 20 август … Прочете още

Участие в международно обучение по програма ЕРАЗЪМ +

За част от екипа на ДГ „Буратино“ летният период бе време за споделяне на новости в педагогическата дейност на следващо, по-високо ниво. Това беше първо участие в международно обучение в два структурирани курса по проект: … Прочете още

Проект 2020-1-BG01-KA229-079245 „Бъдещи умения и компетенции за деца“ по Програма „Еразъм+“

Договор № 2020-1-BG01-KA229-079245  „Бъдещи умения и компетенции за деца“   по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2„ Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“(КА229)   За да отговорят на новите промени в глобализиращата се общност, застрашена от природни … Прочете още

Проект 2020-1-BG01-KA101-078117 – „Забавлявай се докато учиш“, по Програма „Еразъм+“

         Проект „Забавлявай се докато учиш“- 2020-1-BG01-KA101-078117, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“   Съвременното образование изисква децата да се образоват адекватно на предизвикателствата. Да бъдат подготвени за живота и … Прочете още