Зимни празници

Приключи нашия национален eTwinning проект „Зимни празници“. В продължение на четири месеца децата от III група „Бонбон“, IV A група „Мечо Пух“ и IV Б група „Веселячета“ от ДГ „Буратино“, гр.Пловдив в партньорство с деца … Прочете още

Герои на рециклирането

     „Пазим природата – тя е наш дом!”  – това мото обедини децата от ДГ „Буратино”, техните семейства и  педагогическия екип, които с множество еко-инициативи отбелязаха Деня на рециклирането – 18 март.  Приехме като своя мисия … Прочете още

Проект АПСПО – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

      ДГ „Буратино“ от м. февруари 2020г. се включи в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Този проект се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. … Прочете още

Нова екологична лаборатория в ДГ „Буратино“

С екологична лаборатория ще се сдобие ДГ „Буратино“, чиито проект беше одобрен и спечели конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ по ПУДООС.В двора на ДГ „Буратино“ ще бъде изградена екологичната класна стая, в която … Прочете още

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

  ДГ“Буратино“ работи по проект: BG05M2OP001-3-005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нова интерактивна стая в ДГ „Буратино“

Днес – 06.10.2016 г., в ДГ „Буратино“ беше открита единствената по рода си в нашия град интерактивна стая за деца. Лентата преряза лично кметът на р-н „Централен“- г-н Георги Стаменов. Малките възпитаници на ДГ „Буратино“ … Прочете още

ОДЗ „Буратино“ – част от проект за енергийна ефективност

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова, заедно с кмета на Пловдив инж. Иван Тотев, Областният управител Розалин Петков и заместник-кмета инж. Димитър Кацарски посетиха на 17.09.2015 г. ОДЗ „Буратино“ в гр.Пловдив. Детското заведение е едно от … Прочете още