Участие в конференция „NATIONAL GREEN EVENT” – гр. Сандански

   Педагогическите специалисти от ДГ“Буратино“ продължават да разширяват своите компетенции относно участието  в европейски проекти и програми  с цел придобиване на нови знания, умения и възможности за включване в тях. От 18 до 20 август … Прочете още

Участие в международно обучение по програма ЕРАЗЪМ +

За част от екипа на ДГ „Буратино“ летният период бе време за споделяне на новости в педагогическата дейност на следващо, по-високо ниво. Това беше първо участие в международно обучение в два структурирани курса по проект: … Прочете още

Герои на рециклирането

     „Пазим природата – тя е наш дом!”  – това мото обедини децата от ДГ „Буратино”, техните семейства и  педагогическия екип, които с множество еко-инициативи отбелязаха Деня на рециклирането – 18 март.  Приехме като своя мисия … Прочете още

Проект 2020-1-BG01-KA229-079245 „Бъдещи умения и компетенции за деца“ по Програма „Еразъм+“

Договор № 2020-1-BG01-KA229-079245  „Бъдещи умения и компетенции за деца“   по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2„ Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“(КА229)   За да отговорят на новите промени в глобализиращата се общност, застрашена от природни … Прочете още

Проект 2020-1-BG01-KA101-078117 – „Забавлявай се докато учиш“, по Програма „Еразъм+“

         Проект „Забавлявай се докато учиш“- 2020-1-BG01-KA101-078117, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“   Съвременното образование изисква децата да се образоват адекватно на предизвикателствата. Да бъдат подготвени за живота и … Прочете още

Проект АПСПО – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

      ДГ „Буратино“ от м. февруари 2020г. се включи в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Този проект се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. … Прочете още

Нова екологична лаборатория в ДГ „Буратино“

С екологична лаборатория ще се сдобие ДГ „Буратино“, чиито проект беше одобрен и спечели конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ по ПУДООС.В двора на ДГ „Буратино“ ще бъде изградена екологичната класна стая, в която … Прочете още