Дейности

ДЕЙНОСТИ

ДГ БУРАТИНО инициира редица дейности с цел търсене на нови предизвикателства за още по-високо качество на образование и възпитание:

* ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА / арт-ателие/
Детската работилница на изкуствата продуцира таланти, участващи в международни конкурси и пленери за децаactivities

* КЪТОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

клуб по шах

 
Кът на сезоните

 

 

 ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ

 

 ДЕЦАТА И ПРИРОДАТА

 ЕКОПЪТЕКА

* СИМФОНИЯ ОТ ЗВУЦИ

* АЛПИНЕУМ

Comments are closed.